ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ: «Μετοχικά Ταμεία – Διακοπή κρατήσεων του ν.4093/2012 και επιστροφή των μη νόμιμα παρακρατηθέντων ποσών»

1. Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων χαιρετίζει όσες και όσους συναδέλφους και φίλους, κόμματα και φορείς που, έστω και αργά, ενεργοποιήθηκαν για την διακοπή των μη σύννομων κρατήσεων του ν.4093/2012 από τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ) και την επιστροφή των παρακρατηθέντων.

2. Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων από το 2012 με συνέπεια και συνέχεια αγωνιζόταν και συνεχίζει να αγωνίζεται για την αποκατάσταση του συνόλου των αδικιών που έχουμε υποστεί, όπως το σύνολο των άδικων περικοπών που επήλθαν και εξαΰλωσαν τις συντάξεις μας με τους μνημονιακούς νόμους ( ν.3833/10, 3865/10, 4002/11, 4023/12, 4024/11 κλπ.

Ειδικότερα για το θέμα των μη σύννομων κρατήσεων του ν.4093/2012 από τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ), αμέσως μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 τον Μάιο του 2016 μέχρι και σήμερα, έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών απευθυνόμενη προς τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη, τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων, τους εκάστοτε Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, το ΣτΕ, τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων και τις Διοικήσεις των Μετοχικών Ταμείων καλώντας τους να αναλάβουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διακοπούν οι μηνιαίες κρατήσεις του ν.4093/2012 και να επιστραφούν σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους τα μη νομίμως παρακρατηθέντα ποσά τουλάχιστον από τις 13 Μαΐου 2016 που τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.4387/2016.

  1. Να υπενθυμίσουμε ότι :

α. Τον Δεκέμβριο του 2012 το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με έγγραφό του με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.28612/5798/5-12-12 ενέταξε τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ και τους αντίστοιχους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Α.) και τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό και επιβλήθηκαν στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων μειώσεις, που αντιστοιχούν στην εφαρμογή του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα)που θεσπίστηκε από τις συνδυασμένες διατάξεις της υποπαρ. Β3, της παρ. Β, και της υποπαρ. ΙΑ.5, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (φεκ Α’ 222).

Αν και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με έγγραφό του με αρ. πρωτ. Φ951/2/126230/9-1-2013, επικαλούμενο την γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμ. 384/2012, ζήτησε την τροποποίηση του παραπάνω εγγράφου και την διαγραφή τους από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με έγγραφό του με αρ. πρωτ. Φ80000/1213/285/24-01-2013 :

(1). Διατήρησε τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ και τους αντίστοιχους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό επικαλούμενο το μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

(2). Ανέφερε ότι « Σε κάθε περίπτωση και μέχρι τυχόν αναθεώρηση του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, που θα εξαιρεί τους συγκεκριμένους κλάδους από τον Υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, το μέτρο της προοδευτικής μείωσης των συντάξεων του ν.4093/2012θα πρέπει να εφαρμοσθεί και στους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΝΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ), καθώς η απαρέγκλιτη εφαρμογή των δεσμεύσεων εφεξής αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση της χώρας, ενώ αποκλίσεις στις αποδόσεις των θεσμοθετημένων μέτρων θα οδηγήσουν σε αντίστοιχες προσαρμογές των σχετικών δαπανών.».

(3) Με δελτίο τύπου της 30ης Ιουλίου 2014 μεταξύ άλλων παραδέχεται ότι, στα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ και τους αντίστοιχους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων δεν συμμετέχει χρηματοδοτικά το Κράτος.

Από τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι και σήμερα, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κανένας αρμόδιος Υπουργός δεν προέβη σε καμία ενέργεια ώστε τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι αντίστοιχοι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΝΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ):

ι. Να διαγραφούν από τον Υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ

ιι. Να διαγραφούν από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Α.) και τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό.

ιιι. Να καταργηθούν – ακυρωθούν τα έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας και της ΕΛΣΤΑΤ με τα οποία από το 2012 παράτυπα και χωρίς πραγματική νομική κάλυψη τα Μετοχικά Ταμεία και το ΕΚΟΕΜ έχουν ενταχθεί στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ως Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.

ιv. Να καταργηθεί η εγκύκλιος με την οποία έχει θεσπιστεί η αποστολή των στοιχείων του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜ στην ΗΔΙΚΑ.

Στο ίδιο διάστημα όμως επέδειξαν συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα εν Αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

β. Εξαιτίας του προγράμματος της ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους (PSI+), όπως νομότυπα αλλά όχι ηθικά και δίκαια εφαρμόστηκε, τα κεφάλαια των μετοχικών μας ταμείων και των ειδικών λογαριασμών καθώς και τα ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου που είχαν τα μετοχικά ταμεία, τα οποία σύμφωνα με τους νόμους ΑΝ 1611/50, ν.2296/94 και ν.2469/97 ήταν υποχρεωτικά κατατιθέμενα στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπέστησαν τεράστια απώλεια η οποία σε αποτιμήσεις του 2012 κυμαίνονταν σε ποσοστό άνω του 70% έναντι των αρχικών τους κεφαλαίων.

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4387/2016 η χορήγηση παροχών των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων.

δ. Τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου έδωσαν εγγράφως τις παρακάτω απαντήσεις :

(1) Σε ερωτήσεις των βουλευτών του ΚΚΕ κ. Θ. Παφίλη και Χρ. Κατσιώτη με αφορμή έγγραφα της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ) :

(α) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων : «… οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι αυτές της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (άρθρο 11 του ν.3865/2010 όπως ισχύει), της εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11 του ν.3986/2011, όπως ισχύει και της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (άρθρο41 του ν.4387/2016 όπως ισχύει).Εξυπακούεται ότι δεν εφαρμόζεται πλέον καμία άλλη μείωση ή περικοπή.», και αφού συνεχίζει παραθέτοντας το ισχύον νομικό καθεστώς και τα όσα προβλέπονται στις οδηγίες που δόθηκαν με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.60258/1471/23.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου(ΑΔΑ: 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9) καταλήγει « Ως εκ τούτου από τη θέσπιση του ν.4387/2016 και μετά, για τις καταβαλλόμενες από 13.5.2016 και μετά κύριες συντάξεις, αλλά και για τις επανυπολογισθείσες από 1.1.2019 κύριες συντάξεις, έχει διακοπή η εφαρμογή της προβλεπόμενης από το ν.4093/2012 μείωσης.» συμπληρώνοντας, ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

(β)Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας : «…η σχετική αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»

(γ) Το Υπουργείο Οικονομικών, δήλωσε ότι «δεν έχει αρμοδιότητα

(2) Σε ερώτηση των βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής κ. Κ. Σκανδαλίδη, Γ. Μουλκιώτη και Β. Κεγκέρογλου το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι «… βρίσκεται στο στάδιο νομοτεχνικής επεξεργασίας σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης….. για παύση από την 1η Ιανουαρίου (2021) των μειώσεων και κρατήσεων …»

ε. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΝΠΔΔ) (μία εκ των και εντός εισαγωγικών αποκαλούμενων θεσμικών ενώσεων) με μια πρωτοφανή ενέργεια, ως γραφείο τύπου του Υπουργείου Άμυνας, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την προώθηση στην γενική γραμματεία της κυβέρνησης νομοσχέδιο στο οποίο υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της εισφοράς του ν.4093/12 εξηγώντας και τους λόγους καθυστέρησης της κατάθεσης του ν/σ.

4. Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς είναι σαφές ότι από τη θέσπιση του ν.4387/2016 και μετά, για τις καταβαλλόμενες από 13.5.2016 και μετά κύριες συντάξεις, αλλά και για τις επανυπολογισθείσες από 1.1.2019 κύριες συντάξεις, έχει διακοπή η εφαρμογή της προβλεπόμενης από το ν.4093/2012 μείωσης δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση παρά μόνο για την επιστροφή και τον τρόπο που θα γίνει των μη νομίμως παρακρατηθέντων ποσών από την 13η Μαΐου 2016 που τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.4387/2016.

5. Από όλα τα παραπάνω και από τις μέχρι τώρα ενέργειες της κυβέρνησης διαφαίνεται η πρόθεση να σταματήσει μόνο την μείωση και τις κρατήσεις του ν.4093/2012 χωρίς να προχωρήσει στην επιστροφή των μη νομίμως παρακρατηθέντων ποσών από την 13η Μαΐου 2016 και έτσι να αναγκάσει τους δικαιούχους για μια ακόμα φορά να προσφύγουν στην δικαιοσύνη.

6. Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ)

Καλεί

Το Πρωθυπουργό , τα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τους αρμόδιους Υπουργούς, την Στρατιωτική Ηγεσία, επιτέλους να αναλάβουν άμεσα όλες απαιτούμενες, προβλεπόμενες και επιβαλλόμενες ενέργειες προκειμένου :

α. Να σταματήσουν άμεσα οι κρατήσεις του ν. 4093/2012 που έπρεπε να έχει γίνει από την δημοσίευση του ν.4387/2016

β. Να επιστραφούν σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους όλα τα παρακρατηθέντα ποσά από την δημοσίευση του ν.4387/2016μέχρι την ημερομηνία διακοπής αυτών των κρατήσεων.

γ. Να διαγραφούν από τον Υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ

δ. Να διαγραφούν από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Α.) και τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό.

ε. Να καταργηθούν – ακυρωθούν τα έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας και της ΕΛΣΤΑΤ με τα οποία από το 2012 παράτυπα και χωρίς πραγματική νομική κάλυψη τα Μετοχικά Ταμεία και το ΕΚΟΕΜ έχουν ενταχθεί στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ως Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.

στ. Να καταργηθεί η εγκύκλιος με την οποία έχει θεσπιστεί η αποστολή των στοιχείων του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜ στην ΗΔΙΚΑ.